จะจ้างทำ SEO ทั้งทีต้องเลือกจากอะไรบ้าง

การทำ SEO หรือ search engine optimization ตามระบบที่ Google กำหนด เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจรายละเอียดหลากหลายด้าน ผู้ที่มีเวลาสำหรับการเรียนรู้และทำได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเท่านั้น จึงจะประสบผลสำเร็จเพิ่มยอดขายและสร้างแบรนด์ให้ติดตลาดได้

ส่วนผู้ที่ไม่ถนัดจะทำ SEO ด้วยตัวเอง สามารถจ้างบริษัทเอกชนทำ SEO ก็ได้ ทั้งนี้ ควรที่จะดูคุณภาพของบริษัทจากหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

1. มีเอกสารยืนยันตัวตน

การมีใบอนุญาตอย่างเป็นทางการตามกฎหมาย ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจที่ จะสามารถติดตามตัวผู้รับผิดชอบได้ หากมีการจ้างงานแล้วไม่ได้ทำตามสัญญา ก็สามารถที่จะฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าชดเชยได้

2. เจ้าหน้าที่มีความเป็นมืออาชีพ

สิ่งที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ คือ สามารถที่จะบอกผู้ว่าจ้างได้ว่า หลักการทำ SEO คืออะไร ต้องแก้ไขที่จุดไหนสำหรับเว็บไซต์ของคุณเป็นอันดับต้น ผู้ที่จะว่าจ้างสามารถศึกษาหลักการทำ SEO พื้นฐานได้จากเว็บไซต์ทั่วไป เพื่อที่จะเข้าใจในสิ่งที่บริษัทรับทำ SEO ต้องการที่จะสื่อสารมากยิ่งขึ้น

3. มีผลงานให้ดูพัฒนาการ

การทำ SEO เป็นงานต่อเนื่อง ต้องอาศัยการพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ในเว็บไซต์พร้อม ๆ กัน ได้แก่ ปรับส่วนโครงสร้างให้ใช้งานง่าย การผลิตบทความที่ผ่านการเลือก keyword ที่เหมาะสม เช่นเดียวกับการตั้งหัวข้อและคิด Meta Description ที่มีประสิทธิภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจ สิ่งเหล่านี้จะเห็นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงอันดับ SEO ที่ดีขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อทำต่อเนื่องไป 2-3 เดือน บริษัทที่รับทำ SEO จึงต้องมีการทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติการในแต่ละวันและรายเดือนให้ผู้จ้างงานมั่นใจได้ว่าจะมีความคืบหน้าของอันดับ SEO จริง

4. ไม่มีประวัติเสีย

ไม่มีใครอยากจ้างงานบริษัทที่มีการทิ้งงานลูกค้ากลางคัน หรือหากหยุดจ้างแล้วทำให้อันดับ SEO ตกลงแบบผิดปกติ เพราะแสดงถึงการใช้เทคนิคที่ผิดกฎหมาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบบางอย่างที่ทำให้ Google ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างเหมาะสม การตรวจประวัติจะต้องศึกษาจากการรีวิวของลูกค้าในที่ต่าง ๆ จากพันทิปหรือ Facebook ที่จะมีคนมาแจ้งเตือนกันอยู่เรื่อย ๆ

5. ราคาต้องเหมาะสม

การทำ SEO ต้องอาศัยความสามารถหลากหลายด้านและต้องมีความใส่ใจในเนื้องาน พร้อมอัปเดตเป็นประจำ ราคาจึงควรอยู่ในเกณฑ์ปานกลางหรือเป็นราคาตลาด หากคุณบริษัทที่รับทำงานในราคาที่ต่ำเป็นพิเศษ ก็ต้องระวังว่าอาจจะใช้เทคนิคที่ไม่ถูกต้อง หรือมีปัญหาการทิ้งงานตามมาได้

การทำ SEO เป็นสิ่งสำคัญต่อการแข่งขันในโลกออนไลน์ จึงห้ามมองข้ามการศึกษาพื้นฐานการทำ SEO ที่ Google กำหนดและการเลือกจ้างบริษัททำ SEO ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง และทำให้มีอำนาจในการแข่งขันทางธุรกิจดียิ่งขึ้น

จ้างบริษัทเอกชนทำ SEO