ปัจจุบัน Google มีการพัฒนาระบบ Ai สำหรับ Search Engine เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายและมีอัลกอริทึ่มที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น หากคุณต้องการเขียน SEO ให้ถูกใจ Google จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อองเรียนรู้กับเทคนิคดังต่อไปนี้

E : EXPERTISE

หากแปลตามความหมาย คือ การมีความรู้ ทักษะเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือ เป็นคนที่มีความรู้ในสิ่ง ๆ นั้นแบบยอดเยี่ยม สามารถที่อธิบาย ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอื่นได้เข้าใจได้ ซึ่งความหมายของ E ดังกล่าวเมื่อนำมาทำคอนเทนต์ ก็ควรที่จะเป็นเรื่องที่ผู้นำเสนอนั้นรู้ลึก รู้จริงและมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้นั้นให้ผู้อ่านหรือผู้ติดตามได้เรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่ผู้นำเสนออธิบายได้และที่สำคัญมีประโยชน์ต่อผู้อ่านด้วย ดังนั้นในการใช้ Key Word อาจไม่ใช่เพียงแค่ Key ปกติที่ใช้ในวงการนั้น ๆ แต่อาจหมายถึง Key เฉพาะหรือ Key ที่เป็นประโยคยาว ๆ ก็เป็นได้

A : AUTHORITY

ความหมายคือ อำนาจ หรือผู้มีอำนาจ หากแต่ในความหมายของทาง Google น่าจะหมายถึง เจ้าของหรือการอ้างอิงถึงเจ้าของตัวจริง มันก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบเว็บ หากเราเป็นสายเทาทำเว็บ ข่าวบอล วิเคราะห์บอล ก็อาจยาก แต่สำหรับงานสายขาวควรทำเอาไว้ ซึ่งปัจจุบันงานเขียนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ต่างมีเนื้อหาจำนวนมาก การที่เป็นนักเขียนในระดับผู้เชี่ยวชาญให้ผู้อื่นอ้างอิงถึงได้นั้น ถือว่ามีคุณค่าต่อบทความของคุณเป็นอย่างมาก แม้แต่การแชร์บทความก็ถือเป็น AUTHORITY ด้วยเหมือนกัน ซึ่ง Google จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการพิจารณาเพื่อจัดอันดับของเว็บไซต์ของคุณให้ดีขึ้น

T : TRUSTWORTHINESS

ความหมายคือ ความหน้าเชื่อถือ นั่นหมายความว่านอกจากบทความหรือคอนเทนต์ที่คุณนำมาเสนอให้ผู้คนที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้อ่านจะให้ความรู้ที่ดี มีแหล่งอ้างอิงที่แน่ชัดแล้ว ยังต้องมีความน่าเชื่อถือด้วย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อเว็บไซต์มาก เพราะสามารถที่จะช่วยดันอันดับเว็บไซต์ของคุณให้ขึ้นสู่ลำดับสูง ๆ ได้ เพราะถือว่าเป็นบทความที่มีคุณภาพ ไม่ได้มาจากการ copy ยิ่งถ้าบทความของคุณได้รับการแนะนำผ่านเว็บอื่น ๆ เช่น Facebook, Tripadvisor ยิ่งทำให้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น สิ่งที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณมีความน่าเชื่อถือประกอบไปด้วย

  • มีตัวตนจริง มีหน้าร้านที่สามารถ walk in เข้าไปได้
  • มีเบอร์โทร ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร กับคุณโดยตรง
  • มีข้อกำหนดในเรื่องของความปลอดภัยและการรักษาความลับของลูกค้า
  • หากเป็นเว็บขายสินค้า ต้องมีการับประกัน, การเคลมสินค้าหรือการคืนเงินให้แก่ลูกค้า ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • มีวัตถุประสงค์ของการทำเว็บและเงื่อนไขที่ชัดเจน

สำหรับการทำ SEO ให้ติดอันดับต้น ๆ ของการค้นหาของ Google ได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าของเว็บหรือคนทำเว็บจะต้องเอาใจใส่ข้อกำหนด ระเบียบต่าง ๆ ของ google เพื่อปรับปรุง เนื้อหา แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เว็บไซต์ของตนเองสามารถติดอันดับหน้าค้นหาและสามารถไต่อันดับที่สูงกว่าได้และที่สำคัญเว็บไซต์ต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้แก่ผู้อ่านอย่างแท้จริง