Content คือ ปัจจัยสำคัญในการทำ Social Media Marketing (SMM) หรือกลยุทธ์การตลาดบนโซเชียลมีเดีย เพราะคอนเทนต์คือหัวใจสำคัญในการขยายโอกาสทางธุรกิจ เช่น ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเว็บไซต์, ลดค่าใช้จ่ายการทำโฆษณาและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจได้โดยตรง เป็นต้น 

Content Planner (การบริหารจัดการเนื้อหา) คือ แผนการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อกระตุ้นการเข้าถึงเว็บไซต์หรือช่องทางการติดต่อ สร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ แม้ว่าจุดประสงค์ในการทำ Content Planner จะมีความคล้ายคลึงกับการทำ Content Strategy (กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์เนื้อหา) แต่มีความแตกต่างกันตรงที่การจัดลำดับความสำคัญ โดยเราจะสามารถทำ Content Planner ได้ต่อเมื่อมีการวางกลยุทธ์การทำเนื้อหาให้มีความชัดเจนก่อน 

6 ขั้นตอนในการทำ Content Planner สร้างสรรค์คอนเทนต์อย่างยั่งยืน มีดังนี้

  1. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของตัวเอง เพื่อให้การทำคอนเทนต์ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจ ผู้ทำคอนเทนต์จึงควรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้าของตัวเองให้ได้มากที่สุด เพื่อนำมาวิเคราะห์เนื้อหาที่คิดว่ากลุ่มเป้าหมายน่าจะให้ความสนใจ
  2. ช่องทางเผยแพร่คอนเทนต์ การวิเคราะห์ช่องทางที่จะเผยแพร่คอนเทนต์จะช่วยให้ผู้ทำคอนเทนต์ทราบถึงการเลือกใช้รูปแบบคอนเทนต์ให้เหมาะช่องทางที่จะเผยแพร่ ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องทำการเผยแพร่คอนเทนต์ไปยังทุกแพลตฟอร์มหากเราทำการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายมาเป็นอย่างดี 
  3. สร้างเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย การสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีคุณภาพไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับเรื่องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย แต่ยังต้องเป็นคอนเทนต์ที่เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยวิธีลัดที่จะช่วยให้เรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายกำลังมีปัญหาอะไรสามารถทำได้ด้วยการนำ “คำค้นหาหลัก (Keyword)” ไปค้นหาบน Keyword Research Tools และดูว่ามีคำถามอะไรที่กลุ่มเป้าหมายค้นหาบน Search Engine บ้าง
  4. หาจุดเด่นในธุรกิจของตัวเองให้เจอ ตอบคำถามกับตัวเองให้ได้ว่าทำไมธุรกิจของเราจึงพิศษและแตกต่างจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงบอกให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายทราบถึงสิ่งดี ๆ ที่จะได้รับจากธุรกิจของคุณเท่านั้น
  5. รูปแบบคอนเทนต์ที่กลุ่มเป้าหมายชอบ ในปัจจุบันมีรูปแบบของเนื้อหาให้เลือกมากมาย บทความ, อีเมล, ภาพนิ่ง หรือวิดิโอ เป็นต้น วิธีการง่ายที่สุดในการวิเคราะห์รูปแบบเนื้อหาที่กลุ่มเป้าหมายชอบ คือ การสังเกตว่ากลุ่มเป้าหมายนิยมเนื้อหารูปแบบไหนมากที่สุดและเลือกทำรูปแบบเนื้อหานั้นซ้ำเพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
  6. โพสต์คอนเทนต์ลงไป เมื่อทำการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายใช้ในการหาข้อมูลและทราบถึงวิธีการสร้างสรรค์เนื้อหา รวมถึงรูปแบบคอนเทนต์ที่กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบก็ถึงเวลาที่จะเผยแพร่คอนเทนต์ไปยังช่องทางที่ทำการศึกษามาเป็นอย่างดี

การเสียเวลาในการทำ Content Planner ไม่เพียงแต่จะช่วยประหยัดเวลาในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณภาพและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย แต่ยังเป็นแนวทางขยายโอกาสทางธุรกิจบนโลกออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ