ในปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของธุรกิจท้องถิ่นค่อนข้างสูง โดยธุรกิจท้องถิ่นที่มีผู้ให้ความสนใจอย่างแพร่หลายมักเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารการกิน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สร้างกำไรได้ดี ทำให้ผู้ประกอบการหลายคนที่มีลูกค้าประจำมาก และมองการณ์ไกลจึงต้องการสร้างแบรนด์แฟรนไชส์ขึ้นมาเพื่อขายให้กับผู้ที่สนใจต่อไป ทั้งนี้แม้ว่าร้านของคุณจะสามารถสร้างผลกำไรได้ดี แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะมีผู้ที่สนใจในสูตรอาหารของคุณ การทำการตลาดเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าได้

การสร้างแบรนด์แฟรนไชส์ในยุคนี้ไม่จำเป็นต้องเสียค่าโฆษณาจำนวนมากเพื่อให้ได้พื้นที่โฆษณาช่องเล็ก ๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารเหมือนกับในอดีต เนื่องจากการทำเว็บไซต์เป็นช่องทางการโฆษณาที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า แต่สามารถสร้างการตอบรับจากผู้ที่สนใจได้ดีมากกว่า โดยเฉพาะการนำเทคนิค Local SEO มาใช้ โดยวิธีทำ Local SEO สามารถทำได้ ดังนี้

วิธีทำ Local SEO

ตั้งชื่อแฟรนไชส์ให้มีความน่าสนใจ ชื่อแบรนด์แฟรนไชส์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างการจดจำได้เป็นอย่างดี การตั้งชื่อที่ดีควรเป็นคำที่จำง่าย มีความคล้องจองและมีความยาวที่พอเหมาะ

สมัครบริการของ Google My Business บริการฟรีจาก Google ที่เป็น Search Engine อันดับหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยโฆษณาธุรกิจท้องถิ่นของคุณให้เป็นที่รู้จักและทำให้ลูกค้าสามารถเดินทางมายังร้านของคุณได้ง่ายขึ้น ซึ่งวิธีการสมัครทำได้ง่ายมากเพียงกดค้นหาคำว่า “Google My Business” จากนั้นกรอกข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและรอการตรวจสอบจาก Google ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ ชื่อแบรนด์, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์และประเภทธุรกิจ

สร้าง Business Website โดยเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นอาจเป็น Landing Pang ที่มีเพียงข้อมูลเบื้องต้นก็ได้ หรืออาจทำเว็บไซต์ที่มีบล็อกเพื่ออธิบายข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น สร้างการรับรู้และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์แฟรนไชส์ ซึ่งสามารถนำเทคนิคการเขียน บทความ SEO มาใช้ เพื่อให้เว็บไซต์ธุรกิจแฟรนไชส์ติดอันดับบนหน้าแรกของ Google ได้ นอกจากนี้การสร้างเว็บไซต์ที่โหลดได้เร็วและเป็นมิตรกับการเปิดอ่านบนสมาร์ทโฟน จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากขึ้น

ระบุช่องทางการติดต่อให้ชัดเจน แม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะเป็นเครื่องมือที่สร้างการรับรู้ถึงแบรนด์แฟรนไชส์ได้เป็นอย่างดี แต่ก็มีลูกค้าจำนวนไม่น้อยที่ไม่อยากอ่านข้อมูลที่มีเฉพาะในเว็บไซต์ การให้ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ เพิ่มเติม จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยจูงใจลูกค้าได้

ธุรกิจท้องถิ่นสามารถพัฒนาจากร้านค้าธรรมดาสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ระดับประเทศหรือระดับโลกได้ ด้วยการนำเทคนิค Local SEO มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วิธีทำ Local SEO